چند شعر

     موانع تا نگردانی ز خود دور

 

     درون خانه ی دل نایدت نور

--------------------------

 گر تو را در خانه ی جانانه مهمانت کنند

                   گول نعمت را مخور مشغول صاحبخانه باش

 

http://mountain.persianblog.ir/

نسیم عاشقی

 

ای فروغ آسمان هشتمین                           ای زلال معرفت نور یقین

 

کوکب روشنگر دنیا و دین                            قبله حاجات جمله مسلمین

 

ای امیر لشگر دلها رضا                               یادگار دین پاک مرتضی

 

ای نسیم عاشقی همسایه ات                  در  دریای معانی سایه ات

 

ای گل باغ رسول انبیا                               ساقی جام  ولای کبریا

 

از تولای تو سرمست آمدم                        چون در این درگه خبر هست آمدم

 

ای ثواب حج طواف کوی تو                        عطر جانان میرسد از سوی تو

..............

http://mountain.persianblog.ir/

 

 

 

 

/ 0 نظر / 74 بازدید