امامزاده های تهران

حضرت عبدالعظیم آستانه 20 شهرری 2 ابن بابویه 20 سه راه ورامین - خیابان فدائیان اسلام 3 امامزاده ابوطالب 1 فرحزاد 4 امازاده اسماعیل بن ذکریا 1 چیذر 5 امازاده سید محمد ولی 1 درکه 6 امامزاده صالح 1 کاشف تجریش 7 امامزاده عزیز 1 اوین 8 امامزاده علی اکبر 1 چیذر 9 امامزاده قاسم 1 گلابدره - دربند 10 امامزاده مطیب 1 اوین 11 امامزاده معصوم صالح 1 فرحزاد 12 امامزاده زینعلی و عینعلی 2 پونک 13 طرشت بقعه شیخ عبداله 2 طرشت 14 امامزاده اسماعیل 3 زرگنده 15 امامزاده علی بن محمد 3 ده ونک 16 امامزاده پنج تن 4 لویزان 17 امامزاده جعفر 5 باغ فیض 18 امامزاده جعفر و حمیده خاتون 5 کن 19 امامزاده سید محمد رضا 5 کن 20 امامزاده شعیب 5 کن 21 امامزاده عقیل 5 کن 22 امازاده علاءالدین 5 کن 23 امازاده عماد الدین 5 کن 24 امامزاده قاسم 5 کن 25 امامزاده کابل حسین 5 کن 26 امامزاده محمد 5 کن 27 امامزاده محمود 5 کن 28 امامزاده مسی بن جعفر 5 سرآسیاب کن 29 امامزاده نوربخش 5 کن 30 امامزاده عبداله 9 خیابان قزوین - 16 متری امیری 31 امامزاده حسن 10 سی متری جی 32 امامزاده معصوم صالح 10 خیابان قزوین - پل امامزاده معصوم 33 مقبره شیخ هادی 11 خیابان امام خمینی- خیابان شیخ هادی 34 امامزاده ابراهیم 12 زنبورکخانه بازار- کوی تکیه - گود 35 امامزاده اسحاق ابن موسی 12 ناصر خسرو 36 امامزاده زید 12 بازار 37 امازاده سید ولی 12 بازار 38 امامزاده سید اسماعیل 12 بازارچه چاله میدان 39 امامزاده سید ناصرالدین 12 خیابان خیام - ایستگاه سید ناصرالدین 40 امامزاده یحیی 12 خیابان 15 خرداد - کوی امامزاده یحیی 41 بقعه هفت دختران 12 خیابان شهید مصطفی خمینی 42 سر قبر اقا 12 خیابان سیروس 43 مقبره عطار 12 بازار 44 بقعه چهل تن 14 اصفهانک 45 امامزاده اهل ابن علی 15 دولاب 46 بقعه بی بی شهربانو 15 سه راه ورامین 47 سیده ملک خاتون 15 خیابان چهارراه اتابک 48 امامزاده حسن 17 خیابان قزوین -دوراهی قپان 49 امامزاده عبداله 18 نرسیده به پل دوم جاده ساوه 50 امامزاده عبداله 18 جاده مخصوص کرج -بعد از سعید آباد 51 امامزاده ابراهیم 19 صالح آباد - اتوبان بهشت زهرا 52 امازاده ابوالحسن 19 شهرری 53 امامزاده ابوالقاسم 19 صالح آباد - اتوبان بهشت زهرا 54 امامزاده رضا 19 جاده ساوه - جعفر اباد 55 امامزاده طاهر 19 جاده ساوه - چهار دانگ 56 امامزاده عباس 19 ه 57 بقعه رقیه 19 جاده قم - کهریزک 58 مرقد مطهر امام خمینی 19 بهشت زهرا 59 امامزاده ابوالحسن 20 خیابان شهید رجائی - خیابان امامزاده حسن 60 امامزاده حمزه 20 شهرری 61 امامزاده عبداله 20 خیابان فدائیان اسلام - سه راه ورماین 62 امامزاده علی اکبر 20 جاده قم - روستای پلایین 63 امامزاده هادی 20 شهرری 64 بقعه بی بی زبیده 20 شهرری 65 بقعه سه دختران 20 شهر ری - خیابان حرم - خیابان دولت

http://gharibasmani.blogfa.com/post-34.aspx

 


 

/ 0 نظر / 68 بازدید