چند شعر

     موانع تا نگردانی ز خود دور        درون خانه ی دل نایدت نور --------------------------  گر تو را در خانه ی جانانه مهمانت کنند                    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید
تیر 91
3 پست
مهر 90
3 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
4 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
تیر 89
21 پست
خرداد 89
7 پست