نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

که عکسهای عالی است در :

http://yahazratemahdi.blogfa.com

 

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

زائران مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

http://www.farsnews.com/plarg.php?nn=M557220.jpg

زائران مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان -۲

 

ادامه در وبلاگ:

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از محوطه بیرونی مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از محوطه بیرونی مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

http://www.farsnews.com/plarg.php?nn=M557211.jpg

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

http://www.farsnews.com/plarg.php?nn=M557209.jpg

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

نمایی از مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

پارکینگ خودروهای زائران مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

پارکینگ خودروهای زائران مسجد جمکران در روز نیمه شعبان

 

http://yahazratemahdi.blogfa.com

 

  
نویسنده : ن.غ ; ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٩