10 عکس از مرقد مطهر حضرت معصومه س در شهر مقدس قم

10 عکس از مرقد مطهر حضرت معصومه س در شهر مقدس قمhttp://triton.imageshack.us/Himg408/scaled.php?server=408&filename=372pxshrineofmasoomeh.jpg&res=galhttp://triton.imageshack.us/Himg237/scaled.php?server=237&filename=178807280203l600.jpg&res=gal

http://triton.imageshack.us/Himg299/scaled.php?server=299&filename=48807280203l600.jpg&res=galhttp://triton.imageshack.us/Himg695/scaled.php?server=695&filename=haram.jpg&res=galhttp://triton.imageshack.us/Himg169/scaled.php?server=169&filename=shiapiccomharamehazrate.jpg&res=galhttp://triton.imageshack.us/Himg237/scaled.php?server=237&filename=pic21w.jpg&res=galhttp://triton.imageshack.us/Himg43/scaled.php?server=43&filename=3yxhv8x.jpg&res=galhttp://triton.imageshack.us/Himg43/scaled.php?server=43&filename=2l9i146.jpg&res=galhttp://triton.imageshack.us/Himg169/scaled.php?server=169&filename=n00006282rb007.jpg&res=galhttp://triton.imageshack.us/Himg299/scaled.php?server=299&filename=38807280203l600.jpg&res=gal

http://aks19.mihanblog.com/post/114

 

  
نویسنده : ن.غ ; ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٩