آدرس امامزاده های تهران

 

آدرس امامزاده های تهران در

http://emamzadeha.blogfa.com/cat-4.aspx

و در

http://www.imamzadeh.persianguides.org/Post.aspx?Post=16

و در

http://ziarat20.persianblog.ir/post/81

 

امامزاده اهل بن علی

آدرس: خیابان خاوران‌، ایستگاه امیر سلیمانی‌، خیابان انور زاده (دولاب‌)
امام‌زاده اهل بن‌علی به گفته‌ای از نوادگان حضرت علی (ع‌) است‌. در صحن امام‌زاده‌، گورستان کوچکی قرار دارد که قدمتی ۲۰۰ ساله دارد.
این بقعه در جنوب دولاب واقع شده و گنبدی پوششی دارد و قسمت کمی از بالای گنبد با کاشی فیروزه‌ای پوشیده شده و بقیه بقعه آجری است‌.
به جز گنبد که از ۲۰۰ سال پیش موجود است‌، بقیه بنا و محوطه در حال بازسازی است‌ و کل محوطه جزء آثار میراث فرهنگی به شمار می آید.

 
 
 
 

آدرس امامزاده های تهران

 
 
 
و در
 
امامزاده های تهران؛ خلوتگه راز و نیاز
 
۳۳۰ امامزاده در تهران و شهرکهای اطراف آن است
 
 
 
 
 
 
 در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
نویسنده : ن.غ ; ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ فروردین ،۱۳٩٠